Socialpædagogisk og psykologisk indsats til børn, unge, voksne og familier.


Støttenetværket arbejder med en flerfaglig og helhedsorienteret indsats. Vi tilbyder en samlet løsning på komplekse problematikker, som den enkelte eller familien måtte have.

Alle vore tilbud kan bestilles enkeltvis eller i kombination med hinanden. Borgeren vil således opleve en kontinuitet og tryghed i at være tilknyttet et og samme sted, hvor de professionelle helt synligt samarbejder på tværs.

Der tilknyttes koordinator som sikrer opgavens sammensætning og opfølgning med henblik på en hurtig og effektiv indsats. Vi har erfaring med at indgå i et tværfagligt samarbejde med offentlige institutioner og andre aktører.
Såfremt der er behov for et særligt tilrettelagt forløb, der indebærer andre foranstaltninger end dem, der er beskrevet i Lov om Social Service samt Lov om en aktiv beskæftigelse, begrundes muligheder indenfor de givne systemer.