Akutte opgaver / sikkerhedsforanstaltninger

Støttenetværket varetager akutte opgaver for eksempel i form af sikkerhedsforanstaltninger. Støttenetværket har mulighed for at stille med medarbejdere med kort varsel i sager, hvor kommunen vurderer, at der er behov for en sikkerhedsforanstaltning for at sikre barnets sikkerhed. Ved mistanke om f.eks. vold i hjemmet kan Støttenetværket stille med medarbejdere, som enten er tilstede i hjemmet i kortere eller længere perioder. Støtten kan også bestå af uanmeldte hjemmebesøg i hjemmet.

Medarbejderens rolle er at sikre barnet samt at observere dynamikken i familien. Medarbejderen udfærdiger efter hvert besøg i familien en beskrivelse af observationer til videre brug i kommunens sag. Støttenetværket kan stille med medarbejdere på alle tidspunkter af døgnet.

iStock-525734608.jpg