Beskrivelse til fastholdelsesfleksjob

Støttenetværket udarbejder beskrivelser til brug for vurdering af, om en medarbejder er berettiget til et fastholdelsesfleksjob. I beskrivelsen vil indgå dokumentation for, hvad arbejdsgiveren har forsøgt i forhold til sociale kapitler, justering af arbejdstid og opgaver samt en samlet beskrivelse af medarbejderens helbredsmæssige udfordringer i forhold til at fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.