Arbejdsevnebeskrivelse for borgere med aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet

Støttenetværket udarbejder arbejdsevnebeskrivelser på borgere, som er deltidssygemeldt og der er usikkerhed om, hvorvidt medarbejderen kan vende tilbage til arbejdspladsen på fuld tid grundet helbredsmæssige udfordringer. Arbejdsevnebeskrivelsen vil kunne danne grundlag for en vurdering af, hvilke tiltag der kan/skal iværksættes for, at medarbejderen vil kunne vende tilbage til sin arbejdsplads på fuld tid, således at medarbejderen forhåbentlig kan fastholdes på arbejdspladsen og ikke skal være deltidssygemeldt over en længere periode end nødvendigt. Formålet med udarbejdelsen er at beskrive borgerens arbejdsevne fyldestgørende og dybdegående, således at der på denne baggrund kan foretages en vurdering af eventuelle yderligere tiltag i forhold til borgerens fremtidige arbejdsmarkedsperspektiv og fastholdelse på arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.