Mentorordning

Støttenetværkets mentorordning iværksættes med det mål, at borgeren kan få det optimale udbytte af et efterfølgende eller sideløbende konkret beskæftigelsesrettet/virksomhedsrettet forløb hos anden aktør eller i kommunalt regi.

Erfaringer viser tydeligt, at mange borgere ikke får det optimale udbytte af et beskæftigelsesrettet forløb, da borgeren af helbredsmæssige, sociale eller personlige årsager har behov for et understøttende mentorforløb.

Støttenetværket kan tilbyde et understøttende forløb i form af mentorstøtte til fx praktisk støtte/træning i hjemmet, eksponering/træning ved social angst, motivationsarbejde, undersøgelse af årsager til barrierer for en arbejdsmarkeds-tilknytning, følgeordninger til: møder i jobcentret, deltagelse i beskæftigelsestilbud/virksomhedsrettet forløb, behandling, skole-/undervisningstilbud og/eller at hjælpe borgeren med at navigere i det offentlige system.