Funktionsevnevurdering

Støttenetværket udarbejder funktionsevnevurderinger på borgere, som af helbredsmæssige, sociale eller personlige årsager ikke umiddelbart er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet forløb med henblik på afklaring af deres arbejdsevne/arbejdsressourcer.

Formålet med udarbejdelsen er at beskrive borgerens funktionsevne fyldestgørende og dybdegående, således at der på denne baggrund kan foretages en vurdering af eventuelle yderligere tiltag i forhold til borgerens fremtidige arbejdsmarkedsperspektiv.

Der vil på baggrund af samtaler og observationer blive udarbejdet en samlet beskrivelse af borgerens funktionsevne.