Støtteperson til forældre v/anbringelse

I forbindelse med at ens barn anbringes udenfor hjemmet, har man som forælder ret til en støtteperson jf. Servicelovens § 54. Medarbejderen, som varetager denne funktion, har til opgave at lytte til og støtte forældrene i forbindelse med anbringelsen af deres barn/børn. Medarbejderen arbejder med at give forældrene modspil og bl.a. hjælpe med spørgsmål i forhold til samarbejdet med kommunen. Endvidere hjælper medarbejderen forælderen med forberedelse og evaluering af møder samt med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen.

iStock-520582322.jpg