Kontaktperson

Barnet eller den unge kan få bevilliget en kontaktperson. Støttenetværkets medarbejder arbejder med at udvikle barnets eller den unges eksisterende og potentielle kompetencer. Der arbejdes på, at barnet eller den unge aktivt deltager i forhold til at nå de fastsatte mål i handleplanen. Arbejdet foregår både inden og udenfor hjemmet og kan bl.a. indeholde omsorg og støtte i forhold til, at barnet eller den unge er med til at skabe hensigtsmæssige rammer for eget liv, hjælp til fritidsarbejde eller aktiviteter, etablering eller fastholdelse af sociale relationer med jævnaldrende mm.

iStock-97878982.jpg