Ledsagerordning

Støttenetværket varetager opgaver vedrørende ledsagerordning jf. § 97 i Serviceloven. Medarbejderen støtter borgeren med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne til integration i samfundet. Dette sker bl.a. ved støtte til deltagelse i selvvalgte fritidsaktiviteter, indkøb, deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter, at komme ud af hjemmet mm. Medarbejderen støtter borgeren med handicap i forhold til at øge mulighederne for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

iStock-508915410.jpg