Arbejdsfastholdelse

Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage deres daglige arbejdsopgaver eller bevare deres job som følge af sygdom eller ulykke. Af menneskelige og økonomiske hensyn ved vi, at det kan betale sig at gøre en tidlig aktiv indsats for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen i et evt. sygdomsforløb.

Formålet med indsatsen er i samarbejde med medarbejder, arbejdsgiver og Støttenetværket at undgå eller afkorte medarbejderens sygefraværsperioder