Familiebehandling

Familiebehandling har til formål at øge forældrenes evner og deres kompetencer i forhold til deres forældrerolle samt at styrke forældre- barn relationen. Støttenetværkets medarbejdere arbejder med dette b.la. igennem samtaler og psykoedukation. Endvidere arbejdes der med familieaktiviteter, hvorigennem familierne tillærer nye måder at være sammen på og dermed bryder med uhensigtsmæssige mønstre i familien. Medarbejderen samarbejder med familien i forhold til at nå de opstillede mål i handleplanen.

iStock-614533252.jpg