Aflastning jf. §84

Støttenetværket varetager opgaver omhandlende aflastning jf. §84 i Serviceloven. Formålet med aflastningen er at frigive tid hos forældrene, så de f.eks. har mulighed for at varetage praktiske opgaver eller tilbringe tid med eventuelle andre børn i familien. Medarbejderen vil indgå i aktiviteter med barnet, som planlægges og udføres efter barnets funktionsniveau.

iStock-508376479.jpg