Psykologsparring

Støttenetværket har mulighed for at tilbyde sparring med psykolog. Støttenetværket samarbejder med eksterne psykologer med erfaring inden for beskæftigelsesområdet, som blandt andet kan benyttes til at give sparring til borgere på kanten af arbejdsmarkedets, således at de uagtet psykiske udfordringer kan fastholdes på arbejdsmarkedet eller komme nærmere at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet evt. ved støtte til at fastholde fremmøde i et virksomhedsrettet forløb eller andre beskæftigelsesrettede tilbud.

iStock-486848528.jpg