Socialpædagogisk bistand – bostøtte

Støttenetværket varetager opgaver med socialpædagogisk bistand – bostøtte jf. §85 i Serviceloven. Støtten består af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg. Medarbejderen yder hjælp til selvhjælp, så borgeren kan leve et liv på egne betingelser. Støtten kan bl.a. bestå af hjælp til at lære at udføre huslige opgaver. Opgaverne bliver ikke udført for borgeren, men i samarbejde med borgeren. Medarbejderen arbejder altid ud fra de opstillede mål i handleplanen.

iStock-645089168.jpg