Kontaktperson v/efterværn

En allerede foranstaltet kontaktperson kan forlænges i forbindelse med afgørelse om efterværn. Der samarbejdes med den unge om opfyldelse af de beskrevne mål i handleplanen. Den unge støttes og rådgives i forhold til relevante aspekter af voksenlivet. Der arbejdes på at udvikle den unges kompetencer, så den unge får den bedst mulige start på voksenlivet. Medarbejderens opgave kan bl.a. bestå af støtte i forhold til påbegyndelse og fastholdelse af uddannelse eller arbejde, økonomisk rådgivning, støtte til at skabe eller opretholde hensigtsmæssige relationer, hjælpe med kontakten til myndigheder, skabe struktur i hjemmet og hverdagen mm.