Støtte i skoleregi

Støttenetværket varetager opgaver omhandlende støtte i skoleregi. Støtten kan f.eks. have karakter af faglig og/eller social støtte. Medarbejderen deltager med barnet i skoletilbuddet og samarbejder dermed med barnets lærere og eventuelle tilknyttede pædagoger. Støtten har til formål at udvikle barnets faglige og sociale kompetencer og at sikre barnets skolegang og dermed fastholdelse af barnet i skolen.

pexels-photo-265076.jpg